bg-electrical
banner1
b5
238b434528e0379d2fb0715b012f93f2a5617a3a
» Read more «
 • homepageImage_en_US (1)

  Tạp chí Khoa học Công nghệ

  Tạp chí Khoa học Công nghệ, xuất bản từ năm 1962, là đầu mục tạp chí quốc gia của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tạp chí xuất bản 6 số/ năm. Tạp chí xuất bản 5 thể loại nội dung: (A) Sản phẩm tự nhiên, (B) Công nghệ và khoa … Read ms »

 • VJM

  Tạp chí cơ học

  Tạp chí Cơ học là tạp chí chuyên ngành quốc gia của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam. Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu các vấn đề cơ bản của Cơ học: Cơ học vật rắn Cơ học chất lỏng Cơ học công trình Cơ học đất – đá Cơ điện tử … Read ms »

 • homepageImage_en_US

  Tạp chí tin học và điều khiển

  Tạp chí tin học và điều khiển là đầu mục tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tạp chí xuất bản 4 số /năm  các kết quả nghiên cứu có chất lượng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính và điều khiển học. <Nội … Read ms »

 • journal_cover

  Advance in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

  Đầu mục tạp chí chuyên ngành quốc tế xuất bản 6 số/năm bởi IOP, được sáng lập và bảo trợ bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, xuất bản các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ Nano. <Nội dung>

» Read more «