Tổng quan

Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai trong lĩnh vực tin học ứng dụng tập trung tại Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Viện, có tiền thân từ Phân viện Công nghệ Thông tin TPHCM, cấu thành bởi 02 đơn vị phòng:

 • Phòng Hệ thống thông tin quản lý
 • Phòng Nghiên cứu và phát triển công nghệ phần mềm

Các hướng nghiên cứu chính


 • Nghiên cứu cơ bản về cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống, công nghệ phần mềm.
 • Nghiên cứu sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các công cụ để phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin tin học hóa phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Xây dựng, thiết kế các áp dụng, các sản phẩm phần mềm quản lý.
 • Nghiên cứu về an toàn của hệ thống mạng, những vấn đề về công nghệ mạng hiện đại.
 • Nghiên cứu những vấn đề cơ bản và triển khai về công nghệ tính toán như tính toán song song, phân tán, tính toán mạng lưới, tính toán đám mây,…
 • Nghiên cứu một số vấn đề về truyền thông đa phương tiện.
 • Thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến khai khoáng dữ liệu, khám phá tri thức để ứng dụng trong sinh học, địa lý, y tế, kinh tế và giáo dục.
 • Thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhằm hướng đến việc xây dựng công cụ xử lý ngôn ngữ, làm nền tảng cho việc thực hiện các ứng dụng khác có liên quan.
 • Triển khai các dự án hợp tác trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực địa lý tin, công nghệ thông tin y tế.
 • Phối hợp với các phòng nghiên cứu khác trong việc nghiên cứu và triển khai những vấn đề thời sự của công nghệ thông tin và truyền thông.
 • Tham gia tư vấn và thiết kế cho các dự án nghiên cứu cấp Bộ khoa học công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ, và các tổ chức khác.
 • Tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện tại các trường đại học và các cơ quan ban ngành.
 • Phân tích và thiết kế hệ quản trị doanh nghiệp (ERP) và phục vụ cho các ngành sản xuất, dịch vụ.
 • Phân tích và thiết kế các phần mềm tiện ích cho các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Tư vấn, quản lý các dự án công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.
 • Nghiên cứu về cơ sở lý thuyết của công nghệ tri thức làm nền tảng cho việc xây dựng các hệ thống dựa trên công nghệ tri thức.
 • Nghiên cứu và xây dựng các hệ thống thông minh ứng dụng trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, quản lý, xây dựng, quản lý doanh nghiệp,…
 • Nghiên cứu các hệ thống phần mềm tích hợp.

Các sản phẩm tiêu biểu


 • Phần mềm hạch toán kế toán cho doanh nghiệp gồm thương mại, sản xuất, dịch vụ.
 • Phân tích, thiết kế hệ quản trị doanh nghiệp ERP phục vụ cho các ngành sản xuất, dịch vụ, giải trí.
 • Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương.
 • Phần mềm quản lý bệnh viện HIS (Hospital Information System).
 • Phần mềm quản lý toà nhà.
 • Phần mềm quản lý sân golf.
 • Phần mềm lưu trữ và khai phá thông tin y tế PACS
 • Nền tảng truyền thông Telemedicine.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.