Tổng quan

Phát triển các công nghệ và chế tạo các máy móc thiết bị có tính chất cơ học phức tạp.

Nghiên cứu các phương pháp hiện đại nhằm thiết kế xây dựng các công trình và chế tạo các thiết bị để hạn chế tác động xấu của môi trường nước, không khí.

Nghiên cứu chế tạo các vật liệu mới, năng lượng tái tạo, tự động hóa.

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, toán ứng dụng, tin môi trường, tin sinh học, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.