Đề tài / Dự án

Các thành tự đã đạt được


 • Kết hợp với Sở KHCN, Siemens tổ chức hội nghị tự động hóa – CNC thành phố Hồ Chí Minh – năm 2006.
 • Kết hợp với National Instruments tổ chức hội nghị thiết bị kiểm tra, đo lường, điều khiển – năm 2007.
 • Cải tạo máy cắt CNC Ba Son, Việt Xô Petro – năm 2003
 • Máy đo độ tro – năm 2004
 • Chế tạo thành công cân băng tải – năm 2005
 • Chế tạo hoàn thiện cân ô tô: khung cân, phần mềm xử lý – năm 2006
 • Chế tạo thành công cân xe lửa – năm 2007
 • Chế tạo thành công máy cắt CNC – năm 2008
 • Tổ chức thành công chuỗi hội nghị quốc tế về điều khiển, tự động hóa và khoa học thông tin (ICCAIS) kể từ năm 2012.
 • Thực hiện 8 đề tài và dự án cấp nhà nước kể từ năm 2008
 • Chế tạo thành công máy cắt CNC gia công kim loại bằng tia nước – năm 2011

Các dự án công nghiệp


 • Cải tạo máy CNC Bason – năm 2003
 • Chế tạo máy đo độ tro cho công ty than Cao Sơn – năm 2003
 • Chế tạo cân băng tải, cân ôtô cho công ty Than Hà Lầm – năm 2005
 • Chế tạo cân cân ôtô cho công ty Than Cao Sơn – năm 2005
 • Chế tạo cân băng tải cho dây chuyền sản xuất thuốc lá – năm 2003, 2006
 • Chế tạo cân xe lửa cho công ty Than Thái Nguyên – năm 2006
 • Cung cấp cân 05 cân ôtô cho cục Hải Quan miền Nam – năm 2007-2008
 • Tư vấn, lắp đặt hệ thồng lắp ống dẫn dầu dưới biển cho Việt Xô Petro- năm 2007
 • Chế tạo máy cắt CNC cho công ty Cơ Khí – Điện Lữ Gia – năm 2008
 • Chế tạo các phụ kiện cho các hệ thống cân ôtô, cân băng tải, đo lường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.