Nghề nghiệp

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng đóng một vai trò quan trọng, là một đầu mối cấp quốc gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại miền Nam. Các nghiên cứu của Viện đa dạng từ nghiên cứu lý thuyết, cơ bản, thực nghiệm, mô hình mô phỏng, đến nghiên cứu ứng dụng triển khai. Viện liên tục tuyển dụng theo các ngạch sau:

  1. Nghiên cứu viên
  2. Kỹ sư, cán sự và Kỹ thuật viên
  3. Cán bộ nghiên cứu kiêm nhiệm
  4. Thực tập sinh Sau Tiến sỹ
  5. Nhân viên hành chính

Vị trí cần tuyển dụng


Trong năm 2018, Viện Cơ học và tin học ứng dụng cho nhu cầu tuyển dụng 02 vị trí nghiên cứu viên trong đợt thi tuyển viên chức lần 1 năm 2018, như sau:

  • Phòng chẩn đoán kỹ thuật: 01 vị trí ngành vật lý biển hoặc liên quan
  • Phòng Hệ thống TT Quản lý: 01 vị trí ngành hệ thống thông tin

Yêu cầu

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng

Mọi thông tin liên hệ Phòng QLTH trước ngày 14/02/2018.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.