Học bổng Nghiên cứu sinh

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng dành nhiều suất học bổng NCS hàng năm cho các ứng viên xuất sắc tham gia công tác nghiên cứu tại Viện, đồng thời nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Học viện Khoa học Công nghệ.

Để biết thêm thông tin về chương trình, liên lạc bộ phận đào tạo của Viện:

Phone: +84 8 3930 7876

Email: pgresearch@ami.gov.vn