Liên hệ

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

  • Trụ sở: 291 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
  • Chi nhánh: 1 Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (84) 28 3930 7876 – Fax: (84) 28 3930 8300
  • Email: info@ami.gov.vn
  • Website: www.ami.gov.vn


    Trụ sở

    Chi nhánh